Tvrdá abeceda

 

TVRDÁ ABECEDA NATVRDLÝCH

Umělecké seskupení Natvrdlí se ideově odvolává na text manifestu formulovaného na začátku nového milénia, který je založen na obhajobě klasické malby a postuluje myšlenky tolerance, volnosti výtvarného projevu a „nestydaté natvrdlosti“. Manifest je koncipován s příznačnou nadsázkou a humorem, ale nevylučuje ani asociaci k možné kontinuitě v našem uměleckém prostředí (Tvrdošíjní – Tvrdohlaví – Natvrdlí). Od roku 2009 se skupina Natvrdlí ustálila pod kurátorským vedením Rey Michalové v autorském složení: Karel Jerie (1977), MICL (1969), Lukáš Miffek (1978) a Jaroslav Valečka (1972). Tyto čtyři výrazné umělecké osobnosti svým dílem obhajují pozice figurativní malby a rozvíjejí tradici poutavého obrazového sdělení. Natvrdlí usilují o formování výtvarného tvarosloví, které je nezaměnitelným otiskem umělcovy jedinečnosti, stejně jako ukazatelem jeho vrcholné tvůrčí dovednosti. Mezi ideu a výsledné dílo nestaví jiného prostředníka než čistě malířské prostředky. Nalezli si vlastní tvůrčí prostor spíše v intuitivní rovině než v oblasti spekulace. Malují obrazy, které svou existenci opravňují jen samy sebou. Pojímají malbu v novém významu osvěžující „hry“, volně a fantaskně manipulující s realitou, aby citově vyprahlému diváku poskytli neopakovatelný, co nejautentičtější zážitek.

Mým dnešním cílem je však spíše poodhalit něco ze „zákulisí“ tohoto uměleckého sdružení a odkrýt také překvapivě tvrdé stránky povah jeho členů. Skupina se původně měla jmenovat TVRDÍ. Avšak výskyt měkkého „i“ v tomto slově poněkud oslaboval vyznění a údernost názvu. Proto byl konsenzem zvolen titul NATVRDLÍ, čímž autoři chtěli vyjádřit naději, že v budoucnu ještě více ztvrdnou.

Vedeni příkladem francouzských encyklopedistů (Diderot, Rousseau, Voltaire ad.), rozhodli jsme se podpořit teoretickou stránku práce Natvrdlých první TVRDOU ABECEDOU, která jest základním kamenem umělecko-literárního díla skupiny.

Tedy přistupme nyní k bližšímu hodnocení členů.

 

KAREL JERIE

Jen málokdo se nechá zmást zjevem francouzského zemanského šlechtice, kterým Karel Jerie již dlouhá léta klame veřejnost. Tak jako u Baltického moře skrývají se valouny pazourku ve vápencových skalách, i Karel Jerie má velmi tvrdé jádro. Jeho celkový sebe nešetřící životní styl by uvedl mnohé milovníky umění v omračující úžas. Na jeho „Alma mater“, na AVU, panuje dodnes temná legenda, jak Karel za chladných podvečerů obcházel přitisknut k fasádě zprvu levým a pak pravým bokem, aby do života ještě více zdrsněl.

 

MICL

U tohoto muže překvapivě chybí řada životopisných údajů. Dokonce jsem v pokušení vám oznámit, že o jeho narození neexistují žádné fyzické důkazy. Mohu potvrdit jen výskyt. Sama jsem se při hledání původu této významné umělecké osobnosti dostala nejblíže k francouzské jeskyni Cro-Magnon. I jeho povaha je až zvířecky brutální (krocení dětí, odvážný přístup k životní partnerce, všeobecná občanská statečnost). Jsou to bezesporu vlastnosti, které naše předky donutily opustit stromoví a přenesly nás až do současné situace. Tedy berte to jako přátelské varování.

 

LUKÁŠ MIFFEK

Tento zbraslavský metrosexuál vytváří záměrně dojem povrchní a nonšalantní persony. Avšak pozor! Tůň jeho povahy je přehluboká. Nejsem v rozpacích napsat, že v této tůni nalézá se i bahno jeho temných tužeb, sídlí tam mnoho primitivních běsů. Jeho sice neviditelný, ale krutý a vytrvalý boj s těmito démony staví ho na význačné místo v stupnici tvrdosti mezi mastek a živec.

 

JAROSLAV VALEČKA

O tvrdosti tohoto muže by mohly být sepsány celé romány typu „Mlčení jehňátek“. On sám neopouští rodnou vrchovinu než po zuby ozbrojen a bojově pomalován. Jediným rozdílem mezi ročními obdobími jest, že v zimě nebere zajatce. Co se týká fyzických inzultací jiných příslušníků umělecké obce, nebudu se zde rozepisovat, neboť se Valečky také bojím. Ale velmi bych si přála, aby Jaroslav věděl, že s ním ve všem souhlasím.

 

REA MICHALOVÁ

Dr. Rea Michalová je velmi jemná a zdvořilá občanka. Je jakýmsi viktoriánským ideálem ženské jemnosti, vlídné povahy a všeobecně ušlechtilého chování. Předem upozorňuji, má-li kdokoli nějaké drzé poznámky k jmenované, budu tyto vyřizovat s ukrutností, která se sice k výše zmíněnému nehodí, avšak v případě, že se takový degenerát vyskytne, po zásluze ho potrestám.

 

Rea Michalová

V Praze L. P. 2013

 

 

 

Vyhledávání

karel jerie © 2013 Všechna práva vyhrazena.